Bezpieczny dom dariusz piekut

Bezpieczeństwo stanowi tarczą w szeroko pojętych, każdych elementach swego działania codziennego. A czy codziennie przyciągamy uwagę na bezpieczeństwo, żyjąc z działalnością elektryczną? Oczywiście, że nie. Przecież nie biegamy codziennie po mieszkaniu, sprawdzając każdorazowo instalację elektryczną i konsekwencję jej podejmowania.

Częściowo za bezpieczeństwo użytkowania, a ponadto dobrego działania szeroko pojętej instalacji elektrycznej dostępne są uziemienia. Czym one są? Przewody ochronne to przewody, które składają obiekt naelektryzowany z glebą i w niniejszy ćwicz ładunek ulega zobojętnieniu. Uziemienie ochronne to warta przeciw porażeniu prądem. Dwa powszechnie dawane to PE i PEN, czyli PE (przewód ochronny brany w nowych instalacjach typu TNS) oraz PEN (przewód ochronno-neutralny stosowany w budowach typu TNC bądź TNCS). Chorobą układu TNC istnieje wtedy, że przewód PEN spełnia funkcję przewodu neutralnego i ochronnego jednocześnie. Co oznacza nic innego jak to, że przewód obecny istnieje roboczym zaś w układach jednofazowych przechodzą przez niego całe prądy obciążenia, zaś w trójfazowych układach narażony jest na obciążenia będące skutkiem asymetrii w układzie. Niezależnie z zastosowanego przewodu, przy produkcjach z prądem nie ma żartów, potrzeba być odpowiedzialnym. Słynne powiedzenie „elektryka prąd nie tyka” nie w świecie realnym nie jest odzwierciedlenia. Teraz gdy już znasz, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, warto te nauczyć się ze wynikami, jakie obejmuje jego wada. Najczęstszym skutkiem nieodpowiedniego zabezpieczenia instalacji albo jej złego grania jest porażenie prądem. Czy wiesz, że przepływ prądu w ludzkim ciele o natężeniu powyżej 70 uważa jest niebezpieczny dla życia? Czym może się skończyć porażenie prądem? W najciemniejszym wypadku nawet śmiercią, innymi końcami są zatrzymanie akcji serca, poparzenia, utrata przytomności, skurcze mięśni czy częściowe spalenie tkanek.