Diagnostyka badania

Diagnostyka kolposkopowa chodzi w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak i obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które często stanowią o odpowiednim rozpoznaniu, są rozmiarów mierzonych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń ważnych w klasie nabłonkowej jest rodzaju mikronowej wielkości.

W kontakcie spośród obecnym nawet najdoskonalsza kamera, przesyłająca film w zupełnie wyostrzonej formie, nie ma możliwości dostrzec takich detali. Co więcej, różnorodna kolorystyka odcieni czerwonej oraz białej barwy spotykana w filmie naturalnym tego świetnego środowiska decyduje o dobrym rozpoznaniu. Nie istnieje wówczas osiągalne przy wykorzystaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w jakim zmuszeni jesteśmy obserwować obraz, nie zezwala na skorzystanie urządzeń, które dobrze sprawdzają się w własnych częściach medycyny. Ze względu na niedostępność operowanie urządzeniami jest jeszcze bardzo skomplikowane. W układu z tym nawet bardzo biegły w obsłudze kolposkopu lekarz, w dużych przykładach nie ma okazji postawić miarodajnego zrozumienia i potrzebuje bazować na przeżyciu oraz osobistych przypuszczeniach. Kolposkopy optyczne, zaopatrzone i w tunel wizyjny są najdoskonalszym lekarstwem dla kolposkopisty, ze względu na kształt optyczny jesteśmy nadzieję prowadzenia obserwacji, która daje dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, oraz na ekranie emitowany obraz oglądać może także pacjentka, bądź przekonujący się lekarz lub praktykant. W teraźniejszych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości także dla własnego gabinetu, kiedy także dla publicznego szpitala można zakupić za chwila tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można zorganizować w dowolnym momencie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli zajdzie konieczność, możliwe jest zbyt niskie pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów i po takim sposobie działają one jak inne. Kolposkop z dużego zdarzenia, można zakupić za połowę ceny, jaką wymagali zamieścić na zakup znacznie mało funkcjonalnego i niedokładnego video kolposkopu.