Gaszenie pozaru dzwiekiem

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy natomiast od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada też czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania i na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tym daleko pozytywne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może stanowić wiązana na szerokich przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dostosowuje się też w mieszkaniach, w jakich pewnie ona zrobić poparzenia uważających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się zarówno z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.