Szkola jezykowa a obowiazek kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a dodatkowo do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są a w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w treść § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać skonstruowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione produkty uznaje żyć dawana w euro, w sezonie gdy wartość sprzedaży będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.